Check Your warranty status

ตรวจสอบวันรับประกันและรายละเอียด

หมายเหตุ

  1. หากไม่พบข้อมูลสินค้าในระบบ ไม่มีเลข Serial Number หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ทาง Line ID @gadget.villa หรือ เพิ่มเพื่อน
  2. การประกันสินค้าเริ่มนับวันที่ส่งสินค้าให้ตัวแทนจำหน่าย เพื่อเป็นการรักษาสิทธ์ให้วันประกันเริ่มนับจากวันที่ลูกค้าซื้อกรุณาเก็บใบเสร็จเป็นการยืนยันในการประกันสินค้า
  3. ข้อมูลที่แสดงในหน้าของระบบการค้นหาระยะเวลารับประกันสินค้านี้ เป็นเพียงข้อมูลเพื่อการตรวจสอบในเบื้องต้นเท่านั้น หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อได้ทาง Line ID @gadget.villa หรือ เพิ่มเพื่อน
  4. การรับประกันสินค้าเป็นเพียงการให้บริการหลังการขายของบริษัทฯ สินค้าที่รับประกันจะต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจากบริษัทฯ หรือสินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายที่บริษัทฯ แต่งตั้งเท่านั้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันได้ ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ตำแหน่ง Serial Number ของสินค้า จะปรากฎตำแหน่งตามรูป